'La matanza', jaarlijkse varkensslacht in Spanje

De zg. 'matanza', de varkensslacht is nog altijd een familiegebeuren in Spanje. Het is een eeuwenlange traditie op het Spaanse 'platteland', vooral in Castilië, dat heden ten dage ook nog steeds wordt voortgezet door nageslacht van degenen, die in de vijftiger of zestiger jaren hun dorp verlieten om in de grote stad zijn of haar brood te gaan verdienen. Dit gebeurt dan in het dorpshuis, dat allang in verval is geraakt maar desalniettemin -of juist daardoor- in de familie is gebleven. >>Lees verder.